Prema Pravilniku o načinu oglašavanja i obavješćivanja o lijekovima, homeopatskim i medicinskim proizvodima (NN 62/05), članku 5., oglašavanje i obavješćivanje prema stanovništvu dopušteno je isključivo za medicinske proizvode koji se izdaju bez doznake. Kako bi saznali više informacija o proizvodu koji koristite molimo da popunite tražene podatke na sljedećem linku.